Τα πάνελ (ή Panel) είναι ένα νέο μοντέρνο σύστημα σκίασης. Σε έναν οδηγό που αποτελείται από 3, 4 ή 5 δρόμους (κανάλια), δίνεται η δυνατότητα σε φύλλα από υφάσματα roller ή κουρτίνας να κινούνται οριζόντια. Η κίνηση μπορεί να επιτευχθεί επάλληλα ή υπό τη μορφή αυλαίας.

Η μεγάλη ποικιλία υφασμάτων σε χρώματα και υφές αλλά και η δυνατότητα συνδυασμού αυτών, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο και μοναδικό στυλ.

Τα PANEL μπορούν μα χρησιμοποιηθούν και ως διαχωριστικό δωματίου.

Δυνατότητα κίνησης:

  • Χειρισμός με κορδόνι
  • Χειρισμός με ελεύθερη κίνηση