Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου

Τα σκίαστρα έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με προηγμένα συστήματα κτιριακού ελέγχου, είτε πρόκειται για απλή κατοικία, είτε για επαγγελματικούς χώρους (κτίρια γραφείων, κ.λ.π.). Ο συνδυασμός ηλιοπροστασίας και αυτοματισμού προσφέρει τη δυνατότητα ολικής ενεργειακής αναβάθμισης του χώρου.

Σύστημα Αυτοματισμού Σκίασης (BMS): Το ειδικό σύστημα BMS που αφορά μόνο στη σκίαση, ανιχνεύει τις καιρικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο δίνοντας τη δυνατότητα ρύθμισης των σκιάστρων για βέλτιστο αποτέλεσμα.