Η μελετητική ομάδα της εταιρείας Vane μπορεί να υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του εκάστοτε έργου προτείνοντας διάφορες κατασκευαστικές λύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση.

Στο τμήμα σχεδιασμού, σε συνεργασία με τους διακοσμητές μας, καταλήγουμε στην μορφή και τις αισθητικές λεπτομέρειες του έργου και στη συνέχεια, το τμήμα μηχανικών μας, δίνει τις κατασκευαστικές λύσεις για την υπολοίησή του.