Για το χειρισμό ενός ηλεκτροκίνητου συστήματος σκίασης διατίθενται οι παρακάτω τρόποι:

  1. Τοπικός έλεγχος (ενσύρματο μοτέρ)
  2. Ασύρματη λειτουργία (ασύρματο μοτέρ)