Εξωτερικές Ρολοκουρτίνες

ΚΑΘΕΤΕΣ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
Η κάθετη ρολοκουρτίνα είναι κατάλληλη για κάλυψη προσόψεων σε επαγγελματικά κτίρια και κατοικίες. Όλα τα εξαρτήματα της είναι βαρέως τύπου, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ HS – VERANDA
Η οριζόντια ρολοκουρτίνα βαρέως τύπου (με πλαϊνούς οδηγούς ή συρματόσχοινα) αποτελεί την ιδανική σκίαση μεγάλων επιφανειών.
Είναι δε κατάλληλη για εξωτερική αλλά κι εσωτερική χρήση. Ανάλογα με τα επιθυμητά ποσοστά σκίασης, επιλέγουμε το αντίστοιχο ύφασμα.