Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, στην περιοχή Καρελά, έκτασης 6.000 m² παράγεται το σύνολο των προϊόντων μας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN ISO 9001 : 2008.

Στο εξειδικευμένο προσωπικό του εργοστασίου μας παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση.