Τα συστήματα σκίασης με γυάλινα πτερύγια προσφέρουν στους αρχιτέκτονες και στους διακοσμητές  τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού αποτελέσματος, ενώ ταυτόχρονα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Η ακτινοβολία από τον ήλιο μεταδίδεται, απορροφάται και αντανακλάται από τα πτερύγια, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η εισβολή της ηλιακής θερμότητας μέσα στο κτίριο.